Creative Innovation and Challenges Leading the Change of the World

Construction

Construction

  • VINA CNS 1 Factory [on going] Construction location : Lo (V) V-8, duong D3 va N2, Khu Cong Nghiep Que Vo II, Xa Ngoc Xa, Huyen Que Vo, Tinh Bac Ninh, Viet Nam Construction period : 2021-12~2021-
  • KOMELON 1 Factory [on going] Construction location : Lô CN-03, Khu Công nghiệp Đồng Văn 4, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam Construction period : 2021-12~2021-
  • MAGTRON1 Factory Construction location : One part of lot CNSG-04, Van Trung 2 IP, Viet Yen district, Bac Giang Construction period : 2020-~2021-
  • HYOSUNG 1 Factory Construction location : Lot CN8-1, Yen Phong 2c IP, Yen Phong district, Bac Ninh Construction period : 2021-~2021-
  • HJ VINA 1 Factory Construction location : No. 33, road 3, VSIP Bac Ninh, Dai Dong commune, Tien Du district, Bac Ninh Construction period : 2020-~2021-
  • ILJIN Diamond 1 Factory Construction location : Lô C, KCN Đồng Văn 2, phường Yên Bắc, xã Duy Tiên, Hà Nam Construction period : 2020-~2020-
  • SAMKWANG 2 Factory Construction location : Lô U- KCN Quang Châu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, Bắc Giang Construction period : 2020-02~2020-
  • SAMJU 4 Factory Construction location : Lô CN4, KCN Điềm Thụy, Khu A- xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, Thái Nguyên Construction period : 2020-01~2020-
  • KMW 3 Factory Construction location : Lô C, KCN Đồng Văn 1, phường Yên Bắc, xã Duy Tiên, Hà Nam Construction period : 2019-12~2020-
  • RF Tech 5 Factory Construction location : Lô 13, KCN Yên Bình, Thái Nguyên Construction period : 2019-12~2020-

Construction Projects video