Creative Innovation and Challenges Leading the Change of the World

Construction

Construction

SAMJU 4 Factory

Construction location
Lô CN4, KCN Điềm Thụy, Khu A- xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, Thái Nguyên
Construction period
2020-01~2020-
Place of Order
SAMJU VINA
explanation

Construction Projects video